rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist

Registrace

 

Dobrý den.

V registraci můžete pokračovat po přečtení této informace. Rejstřík firem má dvě části, viditelné na titulní straně (www.rejstrikfirem.cz) a to www katalog a rejstřík firem. Zde je ukázka zveřejnění odkazu společnosti po její registraci a zde informační stránka společnosti.

Rejstřík firem obsahuje přes 1 mil. podnikatelských subjektů a institucí zařazených do více jak 48 000 rubrik a položek na základě mezinárodní klasifikace. Firmy jsou postupně oslovovány ve věci aktualizace údajů, do doby této aktualizace jsou stávající údaje o společnosti skryty a jsou pouze v naší vnitřní databázi, která obsahuje například 218.000 s.r.o. a a.s. a 960.000 živnostníků.

Jakékoli vložení údajů o vaší společnosti nemůžeme provádět my, je třeba, abyste registraci provedli Vy a autorizovali ji z Vaší emailové adresy. Toto je opatření z důvodu zamezení poškození Vaší společnosti neoprávněnou osobou.

Ceny, smluvní podmínky a registrace:

Registrace do www katalogu

Registrace do www katalogu a prezentace odkazu na Vaši společnost v něm je zdarma, tedy bezplatná a to na neomezenou dobu. Odkaz tedy bude v části www katalog zveřejněn zcela bezplatně. Pokud chcete registrovat pouze do www katalogu, zadejte prosím dole na první straně registračního formuláře "pouze www katalog". Upozorňujeme však na to, že odkazy ve www katalogu budou zveřejněny až za hrazenými prezentacemi (které jsi již od 990,- Kč / rok).

Prezentace v části "rejstřík firem" je hrazená v cenách od 990,- Kč + DPH / rok. Výhodou je přednostní zobrazení v katalogu před odkazy zdarma a vytvoření vlastní prezentace s kontaktními údaji a fotografiemi, nezávislé na chodu Vašich www stránek. Odkazy budou v daných kategoriích hrazeny přednostně před odkazy zdarma. Pokud tedy chcete získat přednostní pozici v katalogu, stačí objednat i tu nejlevnější hrazenou služvu (990,- Kč/rok). Kompletní přehled cen za hrazené služby naleznete na titulní stránce www.rejstrikfirem.cz

pod tlačítkem ceník. V rámci hrazených služeb je:
 • vytvoření přehledné prezentace společnosti se zveřejněním podstatných informací o společnosti, fotografií, loga a dalších údajů ukázka je zde
 • zařazení do databáze podnikatelských subjektů ČR
 • zařazení do telefonního seznamu RF
 • zařazení do podrobného vyhledávání
 • přednostní zobrazení v katalogu
 • možnost využívat služeb inzerce, které budou spuštěny v srpnu 2008

Smlouva

Prezentace v našem systému bez odsouhlasení smlouvy není možná. Pokud při registraci vyberete hrazené služby, jsou vám tyto služby zprovozněny okamžitě po autorizaci jejich objednání prostřednictvím vašeho autorizačního emailu. Po autorizaci a aktivaci hrazených služeb obdržíte výzvu k úhradě těchto služeb a po jejich uhrazení daňový doklad. Pokud k úhradě objednaných služeb nedojde v termínu splatnosti výzvy k úhradě, bude prezentace při neuhrazení faktury při druhé výzvě zrušena a rovněž bude zablokováno využívání dalších služeb.

Registrace:

Vložení odkazu vaší společnosti provedete na titulní straně nahoře po stisknutí tlačítka "přidat firmu". Pak zvolte, zda chcete registrovat společnost do "rejstřík firem" a mít tak před nostní zobrazení vaší společnosti (hrazená prezentace), nebo pouze do www katalogu (prezentace zdarma). Podmínkou je zadání a ověření IČO vaší společnosti. Budou zveřejněny pouze údaje, které zadáte jako veřejné. Registrační formulář do www katalogu je jednoduchý, registrační formulář do "rejstřík firem" je podrobnější proto, že na jeho základě Vám bude automaticky vytvořena jednoduchá prezentace se základními údaji Vaší společnosti, fotografiemi, logem a dalšími údaji. Každý registrační krok obsahuje jednoduchou nápovědu, transparentní označení objednávané služby a její ceny.

Doporučujeme registraci minimálně do www katalogu, která je bezplatná na neomezenou dobu. Kdykoli v budoucnu pak můžete objednat změnu služeb.

Výhody našeho systému:

 • spojení systému tzv. žlutých stránek, klasického www vyhledavače, telefonního seznamu a katalogu výrobků a služeb (téměř 50.000) rubrik.
 • okamžité automatické vytvoření informační stránky vaší společnosti pro rychlé zveřejnění důležitých údajů a kontaktů (odpadá zdlouhavé hledání ve www prezentaci). I v případě že nemáte vlastní www stránky, budete u nás zveřejněni, vaší registrací je automaticky vytvořena elektronická vizitka, tedy stránka, obsahující všechny důležité informace o vaší společnosti. (ukázka je zde )
 • možnost zveřejnění fotografií loga a jakýchkoli vámi vložených informací o vaší společnosti i v případě, že nemáte vlastní www stránky.
 • možnost okamžité změny údajů, včetně telefonního čísla, adresy, jmen, provozní doby a dalších údajů
 • automatické zařazení do databáze firem EU a zveřejnění vašeho odkazu v AJ do konce roku 2005
 • podrobné vyhledávání podle předmětu vaší činnosti, sídla společnosti, provozovny, IČO, ale i jmen kontaktních osob, telefonních čísel. Regionální podrobné vyhledávání je členěno až na ulice.
 • Infoslužba automatické zařazení do našeho informačního systému, který předává poptávku firmám podle jejich předmětu činnosti. Služba je výhodná zejména pro výrobce, exportéry, cestovní ruch, stravování a ubytování, ale i pro města a obce.
 • zveřejňuje pouze aktivní společnosti, není tedy zahlcen neplatnými odkazy, které zbytečně zdržují vyhledávání
 • možnost okamžitého zveřejňování akcí a slev
 • zveřejnění informace, zda mají vaše prostory bezbariérový přístup pro tělesně postižené spoluobčany
 • možnost využívání inzerce A-Z, která bude zprovozněna ve druhé polovině roku 2008

Provozovatel projektu

TopInternet s.r.o.
U Habrovky 247/11, 14 000 Praha 4
Email: info@rejstrikfirem.cz

Pokračovat v registraci

Stránka vygenerována
za 0.00017 s