rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist
Rejstřík firem (23) => Instituce a úřady. (30) => Státní organizace a úřady (40) => Správa národních parků a chráněných krajinných oblastí (-)
Správa národních parků a chráněných krajinných oblastíPřidej odkaz
Zobrazuji záznamy 1 až 20 z celkem 22.

Notice: Undefined index: txtQuery in /var/www/www/search.php on line 715

Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy

Rozloha: 1160 km2, nadmořská výška: 350 - 1328 m, zvláštní ochrana: 43 maloplošných chráněných území, charakteristika: původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, p
web: http://nature.hyperlink.cz/Beskydye-mail: beskydy@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

Rozloha: 715 km2 , nadmořská výška: 240 - 970 m, zvláštní ochrana: 52 maloplošných chráněných území, charakteristika: společenstva květnatých orchidejových luk se solitérními stromy patří k nejrozsáhlejším a druhově nejbohatším ve střední Evropě.
web: http://www.bilekarpaty.cze-mail: spravachko@bilekarpaty.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Blaník (pobočka Louňovice pod Blaníkem)

Rozloha: 41 km2, nadmořská výška: 360 - 638 m, zvláštní ochrana: 3 maloplošná chráněná území, charakteristika: mozaika lesních celků, polí, luk a menších rybníků, se vhodně začleněnou zástavbou obcí s četnými historickými památkami.
web: http://web.quick.cz/chko-blanike-mail: blanik@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les

Rozloha: 212 km2, nadmořská výška: 420 - 1084 m, zvláštní ochrana: 15 maloplošných chráněných území, charakteristika: Oblast se nachází na jihu Čech v šumavském podhůří, severně od města Český Krumlov.
web: http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_chkobl.htme-mail: blanles@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko

Rozloha: 410 km2, nadmořská výška: 350 - 880 m, zvláštní ochrana: 6 maloplošných chráněných území, charakteristika: přírodní jedinečností je tu skalní reliéf s typickými tvary, jako jsou skalní města, stolové hory a kuesty.
web: http://www.broumov-mesto.cz/mesto/mesto_chko.htmle-mail: chko.broumovsko@worldonline.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří

Rozloha: 1063 km2, nadmořská výška: 122 - 837 m, zvláštní ochrana: 39 maloplošných chráněných území, charakteristika: Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámc
web: http://schko.ten.cz/schko/vz/vz00/chkocstr.htme-mail: cstred@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Český kras

Rozloha: 128 km2, Nadmořská výška: 208 - 499 m, zvláštní ochrana: 18 maloplošných chráněných území, charakteristika: Vápencový podklad je rozryt krasovými kaňony, roklemi a mnoha jeskyněmi a na svém temeni nese porosty dubových hájů s neobvyklou bohatost
web: http://ceskras.schkocr.cze-mail: ceskras@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Rozloha: 740 km2, nadmořská výška: 339 - 1492 m, zvláštní ochrana: 22 maloplošných chráněných území, charakteristika: Potencionální vegetaci představují květnaté a kyselé horské bučiny, ve vyšších polohách přirozené smrčiny, alpínská společenstva a vrcho
web: http://schko.ten.cz/schko/vz/vz00/chkojese.htme-mail: chkojs@ova.pvtnet.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (pobočka Liberec)

Ochrana přírody a krajiny v oblasti Jizerských hor a některých přilehlých oblastí.
e-mail: jizhory@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

Rozloha: 628 km2, nadmořská výška: 223 -616 m, zvláštní ochrana: 24 maloplošných chráněných území, charkteristika: Oblast se rozkládá uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají listnaté a smíšené lesy. Je zde více než 1800 druhů cévnatých
web: http://schko.ten.cz/schko/vz/vz00/chkokriv.htme-mail: krivoklat@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce

Rozloha: 324 km2, nadmořská výška: 115 - 723 m, zvláštní ochrana: 12 maloplošných chráněných území, charakteristika: K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města.
web: http://schko.ten.cz/schko/vz/vz00/chkolabp.htme-mail: labpis@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

Rozloha: 96 km2, Nadmořská výška: 210 - 345 m, zvláštní ochrana: 26 maloplošných chráněných území, charakteristika: Oblast se nachází mezi Mohelnicí a Olomoucí, protéka tudy řeka Morava, typické jsou lužní lesy.
web: http://schko.ten.cz/schko/vz/vz00/chkolpom.htme-mail: litpom@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory

Rozloha: 267 km2, nadmořská výška: 313 - 793 m, zvláštní ochrana: 12 maloplošných chráněných území, charakteristika: Čedičové a znělcové kupy se střídají s bizarními tvary pískovcových skal, souvislé lesy přecházejí v podhorské louky s bohatstvím remízků
web: http://www.luzicke-hory.cz/schko.htmle-mail: luzhory@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Rozloha: 94 km2, nadmořská výška: 220 - 610 m, zvláštní ochrana: 17 maloplošných chráněných území, charakteristika: Krasová oblast zaujímá pruh devonských vápenců severně od Brna. Ráz krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují hluboké ka
web: http://www.cavemk.cz/i_mk.htme-mail: morkras@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory

Rozloha: 204 km2, nadmořská výška: 416 - 1115 m, zvláštní ochrana: 19 maloplošných chráněných území, charakteristika: Krajinný celek je tvořen hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem a částečně i podhůřím.
web: http://schko.ten.cz/schko/vz/vz00/chkoorlh.htme-mail: orlhory@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Pálava

Rozloha: 83 km2, nadmořská výška: 163 - 554 m, zvláštní ochrana: 15 maloplošných chráněných území, charakteristika: Harmonicky utvářená krajina s dominantou Pavlovských vrchů, významným podílem přirozených stepních a lesních ekosystémů a dochovanými pamá
web: http://www.palava.cze-mail: chko@palava.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Poodří

Rozloha: 82 km2, nadmořská výška: 214 - 298 m, zvláštní ochrana: 3 maloplošná chráněná území, charakteristika: Území je typické zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy.
web: http://rp.colorstudio.cz/pages/CHKO.phpe-mail: poodri@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

Rozloha: 610 km2, nadmořská výška: 374 - 983 m, zvláštní ochrana: 20 maloplošných chráněných území, charakteristika: Oblast se nachází v trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní a vstupuje nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovsk
web: http://schko.ten.cz/schko/vz/vz00/chkosles.htme-mail: slavkles@schkocr.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Rozloha: 700 km2, nadmořská výška: 410 - 550 m, zvláštní ochrana: 31 maloplošných chráněných území, charakteristika: Důmyslná síť umělých stok a množství rybníků dělají z Třeboňska centrum českého rybníkářství a významné hnízdiště i migrační zastávku vod
web: http://www.trebon.cz/chkot.htmle-mail: chkot@trebon.cztel.: +420
 

Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

Rozloha: 709 km2, nadmořská výška: 490 - 836 m, zvláštní ochrana: 49 maloplošných chráněných území, charakteristika: Oblast zaujímá severovýchodní kulminační část Českomoravské vrchoviny s centrálním masivem Žďárských vrchů a navazujícími částmi sousední
web: http://www.zdarskevrchy.cz/chkoe-mail: zdarvrch@schkocr.cztel.: +420
 


PŘIDAT FIRMU DO:

Stránka vygenerována
za 0.16750 s