rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist
Rejstřík firem (23) => Instituce a úřady. (30) => Státní organizace a úřady (40) => Vláda (5) => Ministerstva (16) => Ministerstvo vnitra (4) => Policie (3) => Policie (4)
Zobrazuji záznamy 1 až 18 z celkem 18.

Hudba Hradní stráže a policie České republiky

Zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, především státních návštěv a nástupních audiencí velvyslanců.
web: http://www.mvcr.cz/hudba/index.htmle-mail: hudbahs@mvcr.cztel.: +420
 

Kriminalistický ústav Praha

Provádí kriminalistickotechnickou a expertizní činnost pro orgány činné v trestním řízení, policejní orgány a další právnické a fyzické subjekty.
web: http://www.mvcr.cz/policie/ku/e-mail: ku@mvcr.cztel.: +420
 

 

Oddělení kontroly a stížností policie České republiky

Zabývá se jak kontrolou výkonu služby, tak souvisejícím zabezpečením všech příslušníků a útvarů Policie České republiky v podřízenosti policejního prezidenta.
web: http://www.mvcr.cz/policie/stiznost.htme-mail: oks@mvcr.cztel.: +420
 

Policejní prezidium České republiky

Hlavní orgán Policie České republiky.
web: http://www.mvcr.cz/policie/e-mail: tiskppcr@mvcr.cztel.: +420
 

 

Policie České Republiky - Obvodní oddělení Brno-střed

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování.
web: http://www.mpbrno.cz/kontakt.htmle-mail: mp@mpbrno.cz.tel.: +420
 

Policie České Republiky - Obvodní oddělení Cvikov

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování.
web: http://www.cvikov.cze-mail: beranek@cvikov.cztel.: +420
 

Policie České republiky - Správa Jihomoravského kraje

Úřad krajské správy policie České republiky. Struktura je tvořena útvary pořádkové, kriminální, dopravní a správní služby.
web: http://www.mvcr.cz/aktualit/regiony/brno/index.htmle-mail: ooobrn@mvcr.cztel.: +420
 

Policie České republiky - Správa Středočeského kraje

Úřad krajské správy policie České republiky. Struktura je tvořena útvary pořádkové, kriminální, dopravní a správní služby.
web: http://www.mvcr.cz/regiony/st_cesky/index.htmle-mail: stckraj@mvcr.cztel.: +420
 

Policie České republiky - Správa Východočeského kraje

Úřad krajské správy policie České republiky. Struktura je tvořena útvary pořádkové, kriminální, dopravní a správní služby.
web: http://www.mvcr.cz/aktualit/regiony/hradec/index.htmle-mail: tiskvck@mvcr.cztel.: +420
 

Policie České republiky - Správa Západočeského kraje

Úřad krajské správy policie České republiky. Struktura je tvořena útvary pořádkové, kriminální, dopravní a správní služby.
web: http://www.mvcr.cz/aktualit/regiony/plzen/index.htmle-mail: otzplz@mvcr.cztel.: +420
 

Preventivně informační skupina

Preventivně informační skupina poskytuje informační servis o činnosti policie sdělovacím prostředkům a zajišťuje komunikaci Policejního prezidia ČR s médii a veřejností.
web: http://www.mvcr.cz/policie/verejno.htme-mail: tiskppcr@mvcr.cztel.: +420
 

Ředitelství služby dopravní policie

Hlavní úřad dozoru nad silničním provozem ČR.
web: http://www.mvcr.cz/policie/dopravni.htme-mail: rsdp@mvcr.cztel.: +420
 

Ředitelství služby pořádkové policie

Ochrana bezpečnosti osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení, boj proti kriminalitě, přijímání, evidování a prošetřování oznámení osob, plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení.
web: http://www.mvcr.cz/policie/poradkova.htme-mail: rsppppcr@mvcr.cztel.: +420
 

Ředitelství služby správních činností

Bezpečnostní správa v oblasti zbraní, střeliva, vojenské munice a střelnic a hlášení pobytu občanů.
web: http://www.mvcr.cz/policie/spravni.htme-mail: rsscp@mvcr.cztel.: +420
 

STAFA security service®, s.r.o.

Poskytování komplexních služeb v oblasti komerční bezpečnosti
web: http://stafa.cze-mail: stafa@kralupy.cztel.: +420 315742202
 

Středisko informací a personálního poradenství policie České republiky

Informace pro občany a policisty o možnostech uplatnění u Policie ČR.
web: http://www.mvcr.cz/policie/verejno.htm#sippe-mail: vltavska@mvcr.cztel.: +420
 PŘIDAT FIRMU DO:

Stránka vygenerována
za 0.12440 s