rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist
Rejstřík firem (23) => Instituce a úřady. (30) => Zdravotní instituce (8) => Nemocnice a kliniky (26) => Zdravotní ústavy (-)
Zdravotní ústavyPřidej odkaz
Zobrazuji záznamy 1 až 15 z celkem 15.

AGMECO LT, s.r.o.

Prodej lékařské techniky z oblastí radiační onkologie, vybavení nemocnic, ortopedie - náhrady sádrových fixací, pomůcky zdravotnické techniky. Vlastní výroba nůžkové zvedací plošiny
web: http://www.agmecolt.cze-mail: votava@agmecolt.cztel.: +420 296371731
 

Diakonie ČCE - hospic CITADELA

Nestátní neziskové zdravotnické zařízení poskytující zejména paliativní léčbu nemocným v terminálních stadiích onemocnění.
Prostory společnosti mají bezbarierový přístup.  handicap
web: http://www.citadela.cze-mail: hospic@citadela.cztel.: +420 571629084
 

MUDr. Jiří Stehlík ortopéd

Ortopedická ambulance pro děti a dospělé. Podiatrie - léčba onemocnění nohy. LASEROTHERAPIE se zaměřením na pohybové ústrojí.
Prostory společnosti mají bezbarierový přístup.  handicap
web: http://e-mail: ortoped@iol.cztel.: +420 495515438
 

Odborný léčebný ústav Jevíčko

Poskytování komplexní zdravotní péče v oborech léčebné rehebilitace a TRN
Prostory společnosti mají bezbarierový přístup.  handicap
web: http://www.olujevicko.cze-mail: olujevicko@olujevicko.cztel.: +420 461550711
 

Oddělení cévní chirurgie IKEM

Stránky oddělení cévní chirurgie institutu klinické a experimentální medicíny v Praze
Prostory společnosti mají bezbarierový přístup.  handicap
web: http://cevchir.webpark.cze-mail: kvli@medicon.cztel.: +420 261364105
 

Zdravotní ústav se sídlem v Praze

Vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, vyšetřování biologického materiálu, monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek. Očkování. Infekční převozy.
web: http://www.zupraha.cze-mail: sekretariat.reditele@zupraha.cztel.: +420 272653831
 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

pracovní lékařství; měření hluku a osvětlení; imunologické, biologické, mikrobiologické a hygienické laboratoře; alergologie; poradenská a konzultační činnost; prevence; školení; očkování atd.
web: http://www.zuusti.cz/e-mail: zdravotni.ustav@zuusti.cztel.: +420 477751111
 

ZUBNÍ ORDINACE

Paní doktorka se vždy zaměřovala na individuální přístup, minimální zátěž pacienta (z pohledu bolestivosti), dlouhodobý efekt poskytované péče, vysokou úroveň kvality a estetického vzhledu výsledku. Ordinace je moderně vybavena.
web: http://zubni.wz.cze-mail: zubni@atlas.cztel.: +420 261911767
 

Státní zdravotní ústav

Hygiena vody. Stránky Národního referenčního centra pro pitnou vodu a Odborné skupiny hygieny vody Státního zdravotního ústavu v Praze obsahují řadu dokumentů o vodě pitné, balené a rekreační pro laickou i odbornou veřejnost.
web: http://www.szu.cz/e-mail: voda@szu.cztel.: +420
 

Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích

Vyšetřování a sledování faktorů životního prostředí, pracovních podmínek, výrobků, vody, potravin, pokrmů, hodnocení zdravotních rizik, očkování pro tuzemsko i do ciziny a poradenská činnost.
web: http://www.zucb.cze-mail: zucb@zubc.cztel.: +420
 

Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové

Faktory životního prostředí, pracovní podmínky, výrobky, biologické expoziční testy, očkování, ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva, podklady pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, uskutečňování místních programů ochrany a podpory zdraví.
web: http://www.zuhk.cze-mail: info@zuhk.cztel.: +420
 

Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

Zdravotnické zařízení, jehož úkoly jsou stanoveny zákonem a statutem. Např. laboratorní rozbory, měření radonu, rozbory pitných vod, poradny, očkování.
web: http://www.zujih.cze-mail: sekretariat@zujih.cztel.: +420
 

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

Očkování do zahraničí, rozbory vod, vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek a výrobků, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, mikrobiologické a imunologické vyšetření biologického materiálu.
e-mail: podatelna@zuol.cztel.: +420
 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Hygienické laboratoře, odběry vzorků, chemické rozbory, mikrobiologie, parazitologie, imunilogie, ekotoxikologie, epidemiologie, očkovací centrum, poradny, imunologie, alergologie, pracovní lékařství, fyziologie práce, veřejné zdraví, toxikologie.
web: http://www.zuova.cze-mail: natasa.misova@zuova.cztel.: +420
 

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích

Vyšetření mikrobiologická, imunologická, alergologická (autovakcíny), parazitologická, laboratorní, vyšetření v Centru pracovního lékařství, imunologická a alergologická ambulance, očkování do zahraničí, poradny.
web: http://www.zupu.cze-mail: podatelna@zupu.cztel.: +420
 PŘIDAT FIRMU DO:

Stránka vygenerována
za 0.13921 s